Student ID Card Print Only Rs. 60 & Rs. 110

स्कुल तथा कलेजको विद्यार्थीको लागि आवश्यक पर्ने वर्षै सम्म नि कलर नजाने आईडी कार्ड प्रिन्ट गर्नुहोस् अब मात्र रु. ६० र रु. ११० मा । हजुर अब आईडी कार्ड मात्र रु. ६० र रु. ११० मा ।…

0 Comments